משלוח חינם בקניה מעל 300 ש"ח

תקנון אתר

מבוא

כללי.
הקניה באמצעות האתר (להלן: "נשמה יהודית") כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה, באופן שהתקנון מהווה חוזה בין הלקוח ל"נשמה יהודית". השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ולנקבה כאחד.
רשאים לעשות שימוש באתר ולרכוש את המוצרים המוצעים למכירה ב"נשמה יהודית" מי שמלאו לו 18 שנים, ברשותו כרטיס אשראי בתוקף חשבון שיקים פעיל ו/או ברשותו דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
הזמנה ואספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה, "נשמה יהודית" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את הוראות התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
כל זכויות הקניין הרוחני במוצרים הנמכרים באתר, בתמונות ו/או בכל התכנים באתר זה הינם של "נשמה יהודית" בלבד. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך שהיא בכל התכנים האמורים לעיל אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה בכתב של "נשמה יהודית". כל מי שיפגע בזכויות הקניין הרוחני של "נשמה יהודית" ייתבע לדין וישא בכל הנזקים והתרופות המוקנות ל"נשמה יהודית" עפ"י דין, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
"נשמה יהודית" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת  לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. ללקוח העושה שימוש באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי "נשמה יהודית" בגין עדכון ו/או שינוי כאמור.
הזמנת מוצרים.
באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של מוצרים.
למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר המכירות אזלו מהמלאי. במקרה כזה תקבל הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או טלפונית או ע"י אי אספקתו ביחד עם שאר המוצרים שהוזמנו. במקרה זה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תבוטל הזמנתך ולא תחויב בגין המוצר.
תמונות המוצרים המוצגות באתר, הינן תמונות להמחשה בלבד.
לעיתים תאור המוצר אינו מדויק / מתאים מסיבות שונות, אנו מתנצלים על כך מראש יחד עם זאת לא נוכל לפצות את הלקוח בשל טעות כתיב בתאור המוצר, אך נוכל לקבל חזרה את המוצר ולזכות את הלקוח בגין עלות המוצר.
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא "נשמה יהודית" בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.
תהליך ההזמנה.
לאחר ביצוע תהליך הקניה על ידך, תקבל אישור על כך בדוא"ל. אישור זה אינו מחייב את "נשמה יהודית" לספק את המוצרים והוא רק מעיד שפרטי הקניה נקלטו במערכת.
רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה ו/ או יבוצע התשלום עבור ההזמנה במלואו באמצעי תשלום המקובל על "נשמה יהודית", בנוסף, פרטי ההזמנה קרי כמויות ומחירים יאושרו ע"י "נשמה יהודית", תחשב קנייתך כבת ביצוע.
הזמנה משובשת.
כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שרכשת באתר, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט באתר "נשמה יהודית" באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבוש בקליטת הצעתך ועיבודה. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות בטלפון 08-9323999.
אם יחולו שיבושים או טעויות בתיאור המוצר, מחירו או בכל פרט אחר, תהיה "נשמה יהודית" רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הזמנתך.
אמצעי התשלום.
ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין  ו/או במזומן ו/או בשיקים ו/או בהעברה בנקאית. במידה והלקוח שילם בשיק, הסחורה תישלח 3 ימי עסקים לאחר פירעון השיק.
בעת קבלת המוצר תידרש להזדהות באמצעות תעודת זהות כתנאי לקבל המוצר וכן תידרש חתימתך על שובר התשלום באמצעות כרטיס האשראי ו/או על תעודת המשלוח הנושאת את ומחיר הרכישה.
פרטיות.
הפרטים האישיים שיימסרו על ידך בעת ביצוע ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שיבוצעו על ידך, יישמרו במאגר המידע של "נשמה יהודית" ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר.
"נשמה יהודית" מתחייבת לכך שהפרטים שמסרת לה נועדו ע"מ להעניק לך שרות טוב יותר.
"נשמה יהודית" מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה בלתי רצויה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מאשר  בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד "נשמה יהודית" עקב פגיעות ו/או תקלות ו/או שיבושים.
אספקת המוצרים.
אספקת המוצרים תעשה על ידי משלוח המוצרים ע"י "נשמה יהודית" בישראל ללא חיוב כספי להזמנות מעל 1,000 ₪, מתחת לסכום זה תחויב הובלה עפ"י המקובל ב"נשמה יהודית". משלוח מוצרים לחו"ל הינם בהתאם לנהלי "נשמה יהודית" והחיוב בגין ההובלה ידווח ללקוח בעת ביצוע ההזמנה ויוצג בהזמנה שתועבר ללקוח.
הובלת המוצרים הינה סטנדרטית כמקובל אצל "נשמה יהודית" וספק ההובלות שלה בתחומי הקו הירוק ולמקומות נגישים למובילי סחורה.
זמני האספקה להם מתחייבת "נשמה יהודית" יתואמו עם הלקוח במועד ההזמנה ו/או בסמוך לאחריה. (להלן: "מועדי האספקה") חישוב מועדי האספקה יהיה עפ"י ימי עסקים. דהיינו, ימים א'-ה' למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, "נשמה יהודית" תעשה כמיטב יכולתה כדי להקדים את זמן האספקה, אם כי אין היא מתחייבת לכך.
"נשמה יהודית" לא תשא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כח עליון, מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר וכיוצ"ב, אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה.
מחירים ותשלומים.
"נשמה יהודית" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא הודעה מוקדמת, המחירים אינם מפורסמים באתר כדי להגן על לקוחות "נשמה יהודית". על מנת לראות מחירים באתר, צור קשר עם נציג "נשמה יהודית".
חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר המוצרים, הכל בהתאם לסכום ההזמנה ו / או תשלום באמצעי אחר המקובל על "נשמה יהודית" (שיק מזומן מראש, העברה בנקאית מראש וכיוצ"ב)
כל המחירים אינם כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי משלוח לחו"ל.
ביטול רכישה והחזרת מוצרים.
החזרת מוצרים תתאפשר אך ורק בהסכמת "נשמה יהודית" ולאחר אישורה. כדי להחזיר את המוצרים עליך ליצור קשר טלפוני עם שרות הלקוחות של "נשמה יהודית". לאחר בירור פנייתך, יהיה עליך להחזיר את המוצר למחסני "נשמה יהודית" על חשבון הלקוח. לאחר החזרת המוצרים, לשביעות רצונה המלאה של "נשמה יהודית", תזוכה במחיר ששילמת עבורם לא כולל דמי משלוח ועמלת כרטיס אשראי.
במקרה של ביטול הזמנה ו/או קנייה כאמור לעיל, תחויב בנוסף גם בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או בסך של 100 ₪ לפי הגבוה מביניהם בגין דמי טיפול וזאת בין אם המוצר סופק לך ובין אם לאו. אם המוצר סופק, תחול עליך בנוסף גם חובת החזרת המוצר למחסני "נשמה יהודית" כאמור לעיל.
במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, שומרת לעצמה "נשמה יהודית" את הזכות להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את הצעתה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, לא יחויב כרטיס האשראי שלך ולא תחויב בדמי משלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. בכל מקרה, הקביעה באם המוצר היה פגום במועד מסירתו ללקוח תעשה אך ורק על ידי "נשמה יהודית" על פי שיקול דעתה הבלעדי.
דין ושיפוט.

הדין החל על ביצוע רכישות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לפי העניין לבתי משפט המוסמך במחוז תל-אביב בלבד.

ט.ל.ח.