חנוכיה

חנוכיה קריסטל ירושלים. גובה24 רוחב 34 ס"מ. יחודי מאוד!!!

 

וחב 34ס"מ.יחודי מאוד!!!

480