מגש חלות

מגש חלות זכוכית מחוסנת לא שביר  28 על 38

49