נטלה ידיים

נטלה ידיים ציפוי פויטר פיליגרם . גובה 14  סמ. נטלה נדירה מיוחד  במינו!!! שפע  ברכה והצלחה!!!

 רבי אליעזר הגדול, שהיה רבו של רבי עקיבא, מוצא לנכון לכתוב בצוואתו לבנו: "בני, היזהר בנטילת ידיים, שזו מצווה שעומדת ברומו של עולם".

מק"ט:ppx873p

298