נטלה ידיים

נטלה ידיים עם  ציפוי פויטר.סגנון ענתיקה מיוחד במינו!!!

 רבי אליעזר הגדול, שהיה רבו של רבי עקיבא, מוצא לנכון לכתוב בצוואתו לבנו: "בני, היזהר בנטילת ידיים, שזו מצווה שעומדת ברומו של עולם".

מק"ט:ppx362p

155