נטלה לנטילת ידיים

נטלה דגם שיש לבן אמיל עם נירוסטה .נטלה איכותית .לא  משחיר או  מחליד.

 רבי אליעזר הגדול, שהיה רבו של רבי עקיבא, מוצא לנכון לכתוב בצוואתו לבנו: "בני, היזהר בנטילת ידיים, שזו מצווה שעומדת ברומו של עולם". 

מק"ט:gg197898

120