נטלה לנטילת ידיים

נטלה נירוסטה איכותית  בציפוי אמיל.לא משחיר!!!צבע  עם  ישראל.

 רבי אליעזר הגדול, שהיה רבו של רבי עקיבא, מוצא לנכון לכתוב בצוואתו לבנו: "בני, היזהר בנטילת ידיים, שזו מצווה שעומדת ברומו של עולם". 

120